Gdzie nas znajdziesz ?

Od września 2017 roku działamy w :

  • Kiełczowie ul.Wilczycka 33
  • Wrocław Świniary ul. Zagaje 16 / Przedszkole Specjalne „Wesołe Żabki”
  • Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
  • Zespole Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
  • Punkcie Przedszkolnym „Tęczowy Pajacyk” w Brzeziej Łące