Dzieci w wieku 6-9 lat

Dzieci w wieku 6-9 lat

Wszechstronna edukacja muzyczna

Kształcenie obejmuje zarówno indywidualną naukę gry na wybranym instrumencie (fortepian, skrzypce, gitara, akordeon) oraz zajęcia grupowe „gimnastyka słuchu”. Lekcje prowadzone w przyjaznej atmosferze i dopasowane do potrzeb każdego dziecka. Rozwijają jego wyobraźnie muzyczną, ekspresję muzyczno-ruchową i uwrażliwiają na piękno.

Rodzaj zajęć

Ilość zajęć w tygodniu

indywidualna lekcja gry na instrumencie

2 x 35 min

gimnastyka słuchu

1 x 45 min


Indywidualne zajęcia, podczas których dziecko uczy się gry na wybranym instrumencie (fortepian, skrzypce, gitara, akordeon), zdobywa umiejętności do rozwijania swojej pasji podczas wspólnego muzykowania z nauczycielem.

Rodzaj zajęć

Ilość zajęć w tygodniu

sadhaskdjhaskdjaksdhkasdjdh

dsfjdslkfjdslfkjsdlfkdslj

indywidualna lekcja gry na instrumencie

1 x 35 min

1 x 45 min

2 x 35 min

2 x 45 min

Zapisz się już dziś !!!